Sunday, 05/12/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Thi Trấn Văn Giang
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 11
NỘI SAN THÁNG 11
NỘI SAN THÁNG 11
NHẮN NHỦ HỌC TRÒ 2K7
NHẮN NHỦ HỌC TRÒ 2K7
   Các trò Khối 9 thương yêu!      Khi đặt bút viết những dòng tâm sự này cho các em, bỗng dưng trong tâm trí thầy cô xuất hiện hình ảnh các em của ...
HỌC SINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN GIANG SÔI NỔI THAM GIA CUỘC THI  LÀM THIẾP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11
HỌC SINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN GIANG SÔI NỔI THAM GIA CUỘC THI LÀM THIẾP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11
Nhằm khơi dậy đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong học sinh, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, ...
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN VĂN CẤP HUYỆN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2021-2022
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN VĂN CẤP HUYỆN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2021-2022
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học của học sinh. Ở đó giáo viên cùng nhau ...
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 11
NỘI SAN THÁNG 11
NỘI SAN THÁNG 11
NHẮN NHỦ HỌC TRÒ 2K7
NHẮN NHỦ HỌC TRÒ 2K7
   Các trò Khối 9 thương yêu!      Khi đặt bút viết những dòng tâm sự này cho các em, bỗng dưng trong tâm trí thầy cô xuất hiện hình ảnh các em của ...
HỌC SINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN GIANG SÔI NỔI THAM GIA CUỘC THI  LÀM THIẾP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11
HỌC SINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN GIANG SÔI NỔI THAM GIA CUỘC THI LÀM THIẾP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11
Nhằm khơi dậy đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong học sinh, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, ...
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN VĂN CẤP HUYỆN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2021-2022
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN VĂN CẤP HUYỆN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2021-2022
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học của học sinh. Ở đó giáo viên cùng nhau ...
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 10
NỘI SAN THÁNG 11
NỘI SAN THÁNG 11
NỘI SAN THÁNG 11
NHẮN NHỦ HỌC TRÒ 2K7
NHẮN NHỦ HỌC TRÒ 2K7
   Các trò Khối 9 thương yêu!      Khi đặt bút viết những dòng tâm sự này cho các em, bỗng dưng trong tâm trí thầy cô xuất hiện hình ảnh các em của ...
HỌC SINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN GIANG SÔI NỔI THAM GIA CUỘC THI  LÀM THIẾP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11
HỌC SINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN GIANG SÔI NỔI THAM GIA CUỘC THI LÀM THIẾP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11
Nhằm khơi dậy đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong học sinh, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, ...
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN VĂN CẤP HUYỆN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2021-2022
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN VĂN CẤP HUYỆN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2021-2022
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học của học sinh. Ở đó giáo viên cùng nhau ...
Tin Video
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 136
Tháng 12 : 883
Tháng trước : 6.378
Năm 2021 : 48.793
Năm trước : 3.171.301
Tổng số : 3.231.381